czym jest osteopatia?

Osteopatia jest nauką. Stosuje się ją do leczenia cierpiących. To filozofia obejmująca chirurgię, położnictwo i praktykę ogólną. Osteopata musi być człowiekiem rozsądku i dowodzić swoich słów pracą.  Nie ma on zastosowania dla teorii, chyba, że zostały udowodnione.
Dla mnie, osteopatia jest bardzo świętą nauką. Świętą dlatego, że jest ona mocą uzdrawiania przez całą naturę. Jestem o to bardzo zazdrosny i nie zaakceptuję niczego wychodzącego spod pióra kogokolwiek, jako prawdomówną prezentację tej nauki, chyba, że wykaże w swoim dochodzeniu i udowodni, że każde jego stwierdzenie jest prawdą. Jest to nauka, która nie prosi o względy czy przyjaźń starej szkoły [medycznej]; dawno temu uznała bowiem, że nie odkryli oni wiarygodnego remedium na żadną ze znanych chorób. Będąc zaznajomionym z ich metodami przez lata i eksperymentując z nimi doświadczyłem jedynie przygnębienia i oburzenia, w rezultacie porzucając je.

A.T. Still „Osteopathy Research and Practice”

Dr Andrew Taylor Still

A. T. Still urodził się w 1828 roku w Kirksville, jako syn lekarza i kaznodziei kościoła metodystów. Wychowywał się w małym domu, spędzając czas w otoczeniu natury i obserwując prawa którymi się rządziła. Kiedy dorósł, tak jak ojciec, został lekarzem. W trakcie wojny wstąpił do wojska, gdzie zaintrygował go proces zdrowienia rannych żołnierzy. Zastanawiał się, dlaczego pomimo tych samych urazów, niektórzy z nich leczyli się szybko, a inni umierali.

Po powrocie z wojska, choroba zabrała trójkę jego dzieci, a w późniejszym czasie również żonę. Wszystkie te doświadczenia doprowadziły go do załamania oraz odrzucenia dotychczasowej wiedzy medycznej, która nie pomogła mu uratować najbliższych mu osób.

W ciągu 10 lat pracy i zdobywania doświadczenia, A.T. Still poznawał różne sposoby leczenia, m.in. medycynę opartą na leczniczym wykorzystaniu roślin, terapie manualne, czy system leczniczy zwany mesmeryzmem.

Łącząc zdobytą wiedzę z bardzo szczegółową znajomością anatomii, Still stworzył filozofię leczenia człowieka o nazwie: OSTEOPATIA (z ang. Osteon – kość i patos – choroba). Pomimo zwodniczej nazwy, nie chodziło w nim jednak o leczenie kości, a o leczenie POPRZEZ kości, których dokładne badanie i korygowanie znalezionych w nich dysfunkcji prowadziło do poprawy funkcji organizmu.

osteopatia

osteopatia obecnie - w Polsce i na świecie

  • 1892 - A. T. Still zakłada swoją szkołę osteopatii - American School of Osteopathy
  • 1930 - USA, uznanie pięciu szkół osteopatycznych w Raporcie Flexnera, stanowiącym próbę uregulowania zawodów medycznych
  • 2017 - Brytyjska Szkoła Osteopatii nabywa prawa uniwersytetu

Aktualnie, osteopatia stanowi część podstawowej opieki zdrowotnej w takich krajach jak Belgia, Francja, Anglia, Szwajcaria czy Finlandia. Każdy z tych krajów posiada regulacje prawne dotyczące tego, kto może zostać osteopatą. W Polsce, aby uczestniczyć w 4- lub 5-letnich studiach osteopatycznych należy zdobyć odpowiednie medyczne wykształcenie wyższe. Szkoły osteopatii w Europie nauczają zgodnie z wytycznymi, których celem jest utrzymywanie wysokich standardów kształcenia osteopatycznego.

Osteopatia

zobacz jak przygotować się do wizyty lub umów termin bezpośrednio