Efektywny drenaż – rola płynów w ciele

Andrew Taylor Still, twórca osteopatii, od początku swojej pracy z pacjentami zwracał dużą uwagę na to, jak istotna jest prawidłowa cyrkulacja płynów w organizmie. Jego zdaniem, bez prawidłowego drenażu żadna tkanka nie może być zdrowa, a pojawienie się choroby to tylko kwestia czasu.

Niektóre schorzenia w szczególności sugerują nam, że mamy do czynienia z zaburzonym drenażem m.in:

 • dyskopatie na tle zapalnym (objawy sugerujące ten problem to ból nasilający się w bezruchu lub podczas spania oraz nasilony ból po wstaniu, który zmniejsza się wraz z „rozruszaniem”),
 • obrzęki (m.in. kończyn dolnych, występujące po operacjach),
 • zapalenia ścięgien (łokieć tenisisty/golfisty, bóle w rejonie ścięgna achillesa i tzw. gęsiej stópki),
 • przewlekłe stany zapalane narządów (np. nawracające infekcje pęcherza).

Aby pomóc pacjentowi odczuwającemu powyższe dolegliwości, należy przywrócić równowagę w całym jego organizmie. Lokalna praca w obrębie miejsca bólu może bowiem okazać się niewystarczająca.  


Rola ciśnień w organizmie człowieka

Jak zapewne wiadomo Ci z lekcji fizyki, płyny poruszają się ze środowiska o dużym ciśnieniu do środowiska o ciśnieniu mniejszym. Ludzkie ciało zaś, składa się z kilku przestrzeni, które są od siebie oddzielone i w których panuje różne ciśnienie.

Prawidłowe ciśnienie w naszym organizmie wynosi: 

 • 15 cm H2O wewnątrz czaszki,
 • -5 do -30 cm H20 wewnątrz klatki piersiowej (najniższe ciśnienie),
 • 15 cm H20 w rejonie nadbrzusza,
 • 50 cm H20 w rejonie miednicy. 

Jak widać powyżej, taki układ ciśnień ma zapewnić cyrkulację płynów z obwodu do centrum – czyli klatki piersiowej i serca. Niestety w wyniku różnych obciążeń wewnętrznych (np. stres, zła dieta) lub zewnętrznych (np. uraz, operacja) dochodzi do zaburzenia napięcia i ruchomości w ciele, co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia równowagi ciśnień. 


Przepona i równowaga ciśnień 

Aby zachować odpowiednią równowagę ciśnień w organizmie, natura obdarzyła nasze ciała w przepony, które oddzielają poszczególne przestrzenie, kontrolują panujące tam ciśnienie oraz umożliwiają przejście tętnic, żył, naczyń limfatycznych, nerwów i innych struktur. 

Przepony te to:

 • namiot móżdżku
 • górny otwór klatki piersiowej
 • dolny otwór klarki piersiowej
 • dno miednicy.

Niestety tak jak wszystkie tkanki, tak również przepony potrafią zwiększyć swoje napięcie, utracić prawidłową ruchomość lub zaburzyć inne struktury z nimi powiązane.

Z tego powodu ich funkcja jest kluczowa dla prawidłowego drenażu dowolnej części ciała. Jeżeli więc cierpisz na dolegliwości które są związane z drenażem, warto zadbać o globalną równowagę całego organizmu, uwzględniając wszystkie przepony w naszym ciele.