Fizjoterapia

Na czym polega fizjoterapia

Fizjoterapia jest częścią nauk medycznych zajmująca się diagnozowaniem, leczeniem i prewencją zaburzeń układu ruchu. Jest definiowana jako nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi występującymi w środowisku człowieka. Celem fizjoterapii jest przywracanie, utrzymanie lub poprawa funkcji fizycznych i zdolności ruchowych pacjenta.

Za ojca współczesnej fizjoterapii uważa się Per Hernik Linga, szwedzkiego propagatora gimnastyki leczniczej. Był on prapraprawnukiem słynnego szwedzkiego naukowca, który odkrył system limfatyczny u człowieka. Per. Henrik Ling w oparciu o studiowanie anatomii i fizjologii oraz kurs lekarski stworzył system ćwiczeń, gimnastyki i masaży skutecznie leczący schorzenia Pacjentów.

W Polsce za twórcę współczesnej rehabilitacji uważa się prof. Wiktora Dega, Był on lekarzem, profesorem Uniwersytetu Poznańskiego, naukowce, współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W 1937 roku utworzył przyszpitalny oddział na którego sali gimnastycznej odbywała się terapia zajęciowa. Stworzył podstawy naukowe rehabilitacji.

Obecnie słowa fizjoterapii i rehabilitacja bardzo często są używane jako synonimy. Jest to jednak błędem ponieważ rehabilitacja jest pojęciem o wiele szerszym, w zakres którego wchodzi fizjoterapia. Rehabilitacja jest całościowym procesem mającym na celu przywrócenie do ponownego lub lepszego funkcjonowania w życiu. Fizjoterapia jest odpowiedzialna w tym procesie za aspekt związany ze sprawnością fizyczną.

Co leczy fizjoterapia

Diagnostyka w fizjoterapii

Fizjoterapeuta do diagnostyki Pacjenta wykorzystuje wywiad, badanie zakresu ruchów, testy kliniczne, ocenę elastyczności mięśni. Na podstawie tych informacji poszukuje ograniczeń w zakresie ruchu, napięć mięśniowych oraz ich negatywnego wpływu na układ zdrowie Pacjenta.

Fizjoterapeuta jest samodzielnym zawodem medycznym który ma prawo samodzielnie diagnozować i leczyć.

Terapia w fizjoterapii

Fizjoterapeuta do terapii wykorzystuje metody usprawniania ruchowego, fizykoterapie oraz poszczególne metody specjalne fizjoterapii (terapia manualna, terapia punktów spustowych, taping). Celem terapii jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawa zakresu ruchu i zwiększenie siły mięśniowej.

Mięśnie i stawy

 • bóle kręgosłupa związane z nadmiernym napięciem mięśni, dyskopatiami i zmianami zwyrodnieniowymi,
 • ograniczenia stawów ramiennych łokciowych i nadgarstków,
 • zaburzenia w obrębie stawów biodrowych, kolanowych i skokowych

Urazy i operacje

 • urazy sportowe takie jak skręcenia, zwichnięcia i przeciążenia,
 • rehabilitacja po operacjach i zabiegach,
 • dolegliwości wynikające z przetrenowania i przewlekłego przeciążenia

Schorzenia przewlekłe

 • zaburzenia neurologiczne po przebytych udarach, urazach rdzenia kręgowego
 • choroby układu oddechowego u Pacjentów z astmą, POChP,chorobami kordoiologicznymi
 • zaburzenia postawy,


Korzyści Fizjoterapii

1

Dokładna diagnostyka

Dokładna diagnostyka układu ruchu

2

Precyzyjna terapia

Terapia stawów oraz tkanek miękkich

3

Ćwiczenia i autoterapia

Usprawniające ćwiczenia oraz autoterapia

Chcesz
zarezerwować wizytę ?

Wizyta

Wizyta rozpoczyna się wywiadem oraz analiza dokumentacji medycznej. Następnie wykonywane są testy kliniczne i badanie manualne. W oparciu o zgromadzone informacje fizjoterapeuta określa przyczynę dolegliwości Pacjenta i dobiera odpowiednia terapia.

Terapia składa się różnych form lokalnego masażu tkanek miękkich, terapii manualnej mającej na celu mobilizację stawów oraz ćwiczeń dobranych do stanu Pacjenta.

Co przygotować przed wizytą ?

Przed wizytą warto nie spożywać obfitych posiłków, przyjechać 10 minut wcześniej oraz przygotować odpowiedni ubiór.

Jeśli Pacjent wyniki badań warto zabrać je ze sobą. Należy również przygotować dokument tożsamości niezbędny do uzupełnienia dokumentacji medycznej. 

Kim jest fizjoterapeuta

Zawód fizjoterapeuty jest ściśle regulowany przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu “Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.W Polsce należy skończyć 5 letnie studia na kierunku fizjoterapia, zdać egzamin oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym numer Pozwolenia Wykonywania Zawodu. 

Nasz zespół

Katarzyna Job

 • Fizjoterapeutka
 • Terapeutka manualna